Trang chủ Tiên Hiệp Đại Khí Tông

Đại Khí Tông - 大器宗

Bất Vấn Thương Sinh Vấn Quỷ Thần Đang ra Tiên Hiệp

Thần kiếm tru tà, bảo ấn phiên thiên. Vạn ma phiên hô khiếu...

1 Yêu thích| 7090Lượt xem| 71 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Thần kiếm tru tà, bảo ấn phiên thiên.

Vạn ma phiên hô khiếu tụ dẫn, trảm phách đao lai khứ vô tung

Đây là một cái lấy khí nhập đạo, thành tựu khí tông cố sự.

Lùm cỏ tán tu Lý Vãn, ngẫu nhiên đạt thượng cổ khí tông bí truyền, từ nay về sau phong sinh thủy khởi.

Giữa thiên địa, phát ra hắn hiển hách thanh âm.

Đại đạo ai tới đỉnh, duy ta đại khí tông.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn