Trang chủ Huyền Huyễn Cầu Bại

Cầu Bại

Thừa Phong Ngự Kiếm Đã hoàn thành Huyền Huyễn

“Kiếm cảnh có tam, thân kiếm, khí kiếm, ý kiếm! Thân kiếm...

1 Yêu thích| 575316Lượt xem| 1 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5


“Kiếm cảnh có tam, thân kiếm, khí kiếm, ý kiếm!

Thân kiếm giả, lấy thân hợp kiếm, thân tức vì kiếm!

Khí kiếm giả, lấy khí ngự kiếm, khí hướng tinh tiêu!

Ý kiếm giả, kiếm cùng ý hợp, chấp kiếm thông linh!

Ta bình sinh chí nguyện to lớn, là vì bằng vào kiếm trong tay, bại tẫn thiên hạ, đem kiếm chi một đạo chứng biến Chư Thiên vạn giới, bờ đối diện hư không......”

......

Kiếm tu Vân Hi, vượt qua thời không giới hạn, đăng lâm mà đến!

......

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn