Trang chủ Tiên Hiệp Vô Thượng Chân Thân

Vô Thượng Chân Thân - 无上真身

Thừa Phong Ngự Kiếm Đã hoàn thành Tiên Hiệp

"Cuối cùng cũng có một ngày, không phải ta không tha cho thế...

2 Yêu thích| 158301Lượt xem| 283 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

5

1đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

"Cuối cùng cũng có một ngày, không phải ta không tha cho thế giới này, mà là thế giới này cũng lại không có tư cách chứa được ta!"

Thế gian tất cả, tự có pháp tắc!

Điều lệ, pháp tắc, chế độ, tức đạo, tức thiên đạo!

Thiên đạo chủ sát!

. . .

Tu vi phân chia: Luyện khí, hóa thần, phản hư, hợp đạo.

. . .

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn