Trang chủ Tiên Hiệp Tiên Đồ Kiếm Tu

Tiên Đồ Kiếm Tu - 仙途剑修

Quân Tử Tìm Nước Đã hoàn thành Tiên Hiệp

Một thiếu niên trên con đường tu tiên, chấp nhất tại siêu...

6 Yêu thích| 798518Lượt xem| 263 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

5

1đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Một thiếu niên trên con đường tu tiên, chấp nhất tại siêu thoát kiếm đạo, chưởng Ngũ Hành, khống Âm Dương, dùng bản thân linh căn tái tạo Thiên Địa, Tạo Hóa chi khí, diễn hóa vạn vật!
giới châu nơi tay, thiên hạ ta có!
nhân vật mới sách mới! điểm kích [ấn vào] đề cử đều đến đây đi!

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn