Trang chủ Tiên Hiệp Tu Chân Internet Thời Đại (Tu Chân Võng Lạc Thời Đại)

Tu Chân Internet Thời Đại (Tu Chân Võng Lạc Thời Đại) - 修真网络时代

Duy Nhất Đích Diệp Tử Đã hoàn thành Tiên Hiệp

Sinh viên hiện đại Tô Diệu Văn, bị máy tính sách tay của mình...

22 Yêu thích| 20002Lượt xem| 300 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4.7

5

12đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Sinh viên hiện đại Tô Diệu Văn, bị máy tính sách tay của mình mang đến thế giới tu chân bao la.
Số trời run rủi, thành công bước lên đường tu chân. Nhưng đã quen cuộc sống hiện đại, tin tức cập nhật nhanh chóng. Cuộc sống không có ineternet làm sao sống nổi.
Không sợ! Máy tính của ca không gì không làm được!
Không có điện thoại?
Chế tạo!
Không có trò chơi!
Chế tạo!
Run rẩy đi người tu chân! Tu luyện không còn là cuộc sống duy nhất của các người.
Từ nay về sao: Âm nhạc, Blog, trò chơi, giao dịch trên mạng, phim,...
Nhưng thứ này mới là hưởng thụ cuộc sống.
Từ giờ,Thế giới tu chân sẽ thay đổi. mạnh mẽ


PS: Có bạn làm một chương rồi quăng đó nên mình sẽ làm.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn