Trang chủ Tiên Hiệp Hồng Hoang Phong Thần

Hồng Hoang Phong Thần

Tử Hư Đã hoàn thành Tiên Hiệp

Trong hỗn độn, xưa nay đều không ký năm! Lại càng không...

0 Yêu thích| 25657Lượt xem| 10 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Trong hỗn độn, xưa nay đều không ký năm!

Lại càng không biết chiều cao bao nhiêu, chiều rộng mấy phần, không biết trên dưới phải trái, đây là vô lượng hỗn độn.

Hốt có một ngày, trong hỗn độn, có một thanh trọc khí sinh ra, thanh trọc khí không cẩn thận hơi sợi, phun ra nuốt vào hỗn độn, hiện ra tạo hóa chi kỳ, ngàn tỉ năm sau, này sợi thanh trọc khí lớn mạnh thành hình, hóa thành một bảy màu chi kén, bảy màu chi kén, hỗn thành trứng gà, Hồng Mông diễn đạo, hiển lộ hết đại đạo chi mật, là cố đại đạo hạ xuống kiếp số, vô lượng Hỗn Độn lôi đình, ầm ầm như lôi bộc, nhưng không làm gì được nửa phần, cuối cùng lôi đình tản đi, mà cái kia trứng gà trung nhưng hiện ra một tia linh tính.

Có một ngày, cái kia bảy màu chi kén một tiếng nổ tung, hỗn độn khí lăn lộn, thanh trọc khí tan hết, bảy màu lưu quang nội liễm, một người khổng lồ từ cái kia trứng gà trung sinh ra.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn