Trang chủ Tiên Hiệp Ngã Tòng Thiên Thượng Lai

Ngã Tòng Thiên Thượng Lai - 我从天上来

Nam Triêu Trần Đang ra Tiên Hiệp

Ta từ bầu trời đến Xuống đất hoa đào khai Ngàu sau phi thăng...

9 Yêu thích| 25623Lượt xem| 33 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4.7

5

3đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Ta từ bầu trời đến
Xuống đất hoa đào khai
Ngàu sau phi thăng đi
Đế huyết đẫm Tiên đài!

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn