• Số truyện

    1
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Nhà văn Ngọc Sơn, sau đổi bút danh Phi Long là một nhà văn Việt Nam cùng thời với Trần Quang Nghiệp (1907-1983), Sơn Vương (1909-1985)… Ban đầu ông viết tiểu thuyết tâm lý xã hội trên báo Tiếng Chuông, sau đó đổi bút danh viết truyện dài kỳ trên báo Sài Gòn Mới. Số tác phẩm của Phi Long không nhiều, ban đầu ông thường viết những tác phẩm ngắn.

Tác giả: Phi Long