• Số truyện

    5
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Vân Thiên Không tên thật là Lý Tinh (李星), quê ở Toại Ninh, Tứ Xuyên.

Tác giả: Vân Thiên Không