• Số truyện

    3
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Sinh năm 9x. Được bình chọn là 1 trong 12 thiên vương của mạng văn học Khởi Điểm năm 2017.

Tác giả: Phong Thất Nguyệt