• Số truyện

  3
 • Số chương

  N/A
 • Thành tích

  N/A

Tác giả: Phi Viêm

 • Y Tháp Chi Trụ

  Phi Viêm|Du Hí|Đang ra|111 chương

  Hoan nghênh đi tới Aitalia, mây bay phía trên quốc gia. Nhường chúng ta đẩy ra cánh cửa, giơ lên gậy chống, mạo hiểm, đem bắt đầu từ nơi này —— Xuyên qua mây...

  Cập nhật: 2019-06-24 18:48:39

 • [Dịch]Thanh Gươm Hổ Phách

  Phi Viêm|Du Hí|Đang ra|208 chương

  Năm Phồn hoa và Hạ diệp. Chiến tranh Hoa Hồng Đen diễn ra lần thứ nhất. Đế quốc Madala xuất chinh thiên hạ, khởi đầu bằng việc xâm lược Vương quốc Erewhon....

  Cập nhật: 2016-04-27 20:12:00

 • Hổ Phách Chi Kiếm

  Phi Viêm|Du Hí|Đang ra|255 chương

  Phồn Hoa Dữ Hạ Diệp chi năm. Lần thứ nhất Hắc Mân Côi chiến tranh diễn ra. Madala đế quốc xuất chinh thiên hạ, khởi đầu bằng việc xâm lược Erewhon vương...

  Cập nhật: 2017-07-13 04:29:00