• Số truyện

    7
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Một cây bút lão làng chuyên về kỳ huyễn, không quá nổi bật nhưng hành văn và bố cục truyện vô cùng ổn.

Tác giả: Dư Vân Phi