• Số truyện

    5
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Quê ở Bình Đính Sơn, tỉnh Hà Nam. Bắt đầu nghiệp viết truyện bằng bộ ba sê ri Xuyên Việt Giả (Công Địch, Mộ Viên. Sự Vụ Sở). Sau sê ri truyện Đồng nhân, tác giả chuyển sang viết thể loại Du hí. Với giọng văn đặc trưng, các tác phẩm mới như Du Hí Lữ Đồ và Trớ Chú Chi Long đều đạt được thành tích khả quan.

Tác giả: Đi Ngang Qua Xuyên Việt Giả