• Số truyện

  2
 • Số chương

  N/A
 • Thành tích

  N/A

Tác giả: Chúc

 • Thiên Hạ Trân Tàng

  Chúc|Đô Thị|Đã hoàn thành|575 chương

  Địa Cầu đến nay, đã có bốn mươi sáu trăm triệu năm lịch sử, mà nhân loại văn minh khởi nguyên, có văn tự, bức hoạ ghi chép, chỉ bất quá bảy, tám ngàn năm mà...

  Cập nhật: 2019-04-06 09:48:46

 • Tiên Bảo

  Chúc|Đô Thị|Đã hoàn thành|656 chương

  Thượng Cổ thời đại, tuyệt địa thiên thông, thiên địa linh khí tán loạn, thập châu tam đảo, động thiên phúc địa, các loại hiếm quý dị vật, thiên tài địa...

  Cập nhật: 2017-07-13 00:00:00