• Số truyện

    3
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Đại thần truyện Đô thị của Khởi Điểm (Qidian). Tác phẩm xuất sắc nhất là Công Phu Thánh Y.

Tác giả: Thiên Hạ Thanh Không