• Số truyện

    7
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Là tác giả thuộc tập đoàn Qidian, tác phẩm phong cách hài hước khôi hài, huyền huyễn phẩm loại nhiệt tiêu bảng hàng đầu tác gia. Hành văn nói toạc ra không bị trói buộc, cảm giác tiết tấu mạnh. Tác phẩm tiêu biểu « mạnh nhất hệ thống » « bưu hãn nhân sinh » « vô địch thật tịch mịch » sách mới « ta không muốn nghịch thiên a » lửa nóng vẫn đang còn tiếp.

Tác giả: Tân Phong