• Số truyện

  6
 • Số chương

  N/A
 • Thành tích

  N/A

Tác giả: Sa Mạc

 • Cẩm Y Xuân Thu

  Sa Mạc|Lịch Sử|Đang ra|1323 chương

  An nhiên bất động như đại địa, yên tĩnh sâu lắng như kho tàng bí mật ! Địa Tàng quyển trục chợt hiện thế gian, Hoàng Kim Phượng Hoàng lại đến thiên địa, nam...

  Cập nhật: 2019-06-17 17:30:01

 • [Dịch] Cẩm Y Xuân Thu

  Sa Mạc|Lịch Sử|Đang ra|20 chương

  An nhiên bất động như đại địa, yên tĩnh sâu lắng như kho tàng bí mật! Địa Tàng quyển trục chợt hiện thế gian, Hoàng Kim Phượng Hoàng lại đến thiên địa, nam...

  Cập nhật: 2016-07-17 10:06:13

 • Cẩm Y Xuân Thu

  Sa Mạc|Lịch Sử|Đang ra|3 chương

  An nhẫn bất động như đại địa , tĩnh lự thâm sâu như bí tàng ! Địa Tàng quyển trục chợt hiện thế gian , Hoàng Kim Phượng Hoàng lại đến thiên địa , nam bắc...

  Cập nhật: 2016-06-01 12:28:00

 • [Dịch] Quyền Thần

  Sa Mạc|Lịch Sử|Đang ra|1134 chương

  Hắn làm cho tên tuổi một gia tộc trở thành chiêu bài của một quốc gia. Bước qua giới hạn thời gian và không gian, vứt bỏ sự trói buộc thân phận, dẫn dắt một...

  Cập nhật: 2016-04-26 00:00:00

 • [Dịch] Quốc Sắc Sinh Kiêu

  Sa Mạc|Lịch Sử|Đang ra|1586 chương

  Lục Long tụ binh, Bồ Tát mở cửa! Một bẫy rập quỷ dị lớn động trời, trong cục có cục, trong kế có kế, chân thật và giả dối, ai là người trong kế, ai là kẻ...

  Cập nhật: 2015-06-25 18:26:43

 • Quốc Sắc Sinh Kiêu

  Sa Mạc|Lịch Sử|Đã hoàn thành|1801 chương

  Lục long tụ binh, bồ tát khai môn! Một quỷ dị kinh thiên đại bẩy rập, trong cục có cục, kế trong có kế, thật thật giả giả, hư hư thật thật, ai là người trong...

  Cập nhật: 2017-09-09 22:43:00