• Số truyện

    1
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Với nhà văn Vân Thảo, người đã trải qua 40 năm mặc áo lính, chiến tranh là đề tài xuyên suốt trong các tiểu thuyết và truyện ngắn của ông.

Tác giả: Vân Thảo