• Số truyện

    5
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Duyệt văn tập đoàn đại thần tác gia, bằng vào « Tử Phủ Tiên Duyên » thanh danh đại chấn, đưa thân nguyên sang danh gia hàng ngũ.

Tác giả: Bách Lý Tỳ