• Số truyện

    1
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Robert Louis Stevenson (1850-1894) là một nhà văn người Scotland, tác giả của nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng. Ông được nhiều người mến phục về tinh thần phấn đấu chống lại bệnh tật với sự vui vẻ và lòng can đảm, vợ ông là người đã đem đến cho ông nghị lực và cảm hứng để viết văn.

Tác giả: Robert Louis Stevenson