• Số truyện

    1
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Lý Tế Xuyên, sống vào khoảng cuối thế kỷ XIII, đầu XIV, từng làm chức quan địa phương thời nhà Trần. Tương truyền ông là tác giả bộ Việt Điện u linh tập.

Tác giả: Lý Tế Xuyên