• Số truyện

    1
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Trần Thế Pháp, tự Thức Chi, là một danh sĩ đời nhà Trần trong lịch sử Việt Nam. Sử sách biên chép về Trần Thế Pháp rất ít, chỉ biết ông là người ở huyện Thạch Thất, phủ Quốc Oai, tỉnh Sơn Tây (sau thuộc Hà Tây, nay thuộc thành phố Hà Nội). Ông là người nổi tiếng văn chương, được cử làm một chức quan nhỏ tại Tàng thư Quốc tử giám. Tương truyền ông là tác giả bộ sách có tên Lĩnh Nam chích quái.

Tác giả: Trần Thế Pháp