• Số truyện

    2
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Nghiêm Đa Văn (1944-1997) là nhà văn cùng lớp với Nguyễn khoa Điềm, Phạm Tiến Duật… Trong khi bè bạn mỗi người đã tự định hình văn học cho riêng mình, như làm thơ hoặc phê bình, nghiên cứu… thì Nghiêm Đa Văn xông xáo vào đủ thể loại: truyện ngắn, truyện dài, tiểu thuyết, thơ, kịch bản điện ảnh. Tuy không chuyên hẳn một thể loại nào, nhưng trong từng lĩnh vực, ông đều để lại dấu ấn.

Tác giả: Nghiêm Đa Văn