• Số truyện

    4
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Ngô Viết Trong sinh năm 1944, là một nhà văn Việt Nam hải ngoại.

Tác giả: Ngô Viết Trọng