• Số truyện

    4
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Duyệt Văn tập đoàn đại thần tác gia, mạng lưới văn học nổi danh huyền huyễn tác gia, tác phẩm phong cách nhiệt huyết sảng khoái, tình tiết đặc sắc xuất hiện

Tác giả: Trầm Mặc Đích Cao Điểm