• Số truyện

    5
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Tôn Hạo Huy (1949?-) là nhà văn hóa, tiểu thuyết gia nổi tiếng Trung Quốc, từng là giáo sư ngành luật thuộc Đại học Chính trị và Pháp luật Tây Bắc, chuyên gia cố vấn cho Quốc vụ viện. Sinh ra ở Tam Nguyên, Thiểm Tây, khu vực cố đô Nhạc Dương (栎阳) của nước Tần có chục cây số. Từ nhỏ Tôn Hạo Huy đã tham quan và sưu tầm nhiều tư liệu liên quan tới nhà Tần. Bên cạnh việc nghiên cứu pháp luật, năm 1997, Tôn Hạo Huy chấp bút tiểu thuyết "Hắc sắc liệt biến", phần đầu tiên của bộ sử thi "Đại Tần đế quốc", đến năm 2008 thì phần cuối cùng hoàn thành, bỏ ra 16 năm từ năm 43 tuổi đến 59 tuổi cho "Đại Tần đế quốc".

Tác giả: Tôn Hạo Huy