• Số truyện

    5
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Tưởng Thắng Nam (197x-) là nhà biên kịch, tiểu thuyết gia, tác giả VIP đầu tiên của mạng văn học Tấn Giang (jjwxc).Hiện bà đang giữ chữ Phó chủ tịch Hiệp hội Tác giả văn học mạng tỉnh Chiết Giang. Các tác phẩm tiêu biểu của Tưởng Thắng Nam có tác phẩm đầu tay Ma đao phong vân (1999-2000), tác phẩm VIP đầu tiên của mạng Tấn Giang Phượng bá cửu thiên (2002-2004, in ấn thành sách 2007), danh tác đã chuyển thể thành phim Mị Nguyệt truyện (2009-2011),... và nhiều tác phẩm đặc sắc khác.

Tác giả: Tưởng Thắng Nam