• Số truyện

    1
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Đại thần thể loại Lịch sử. Tác giả của các tác phẩm như Điều giáo Sơ Đường, Tam quốc Lập chí truyện, Thiên phu trảm, Công lược Sơ Hán,...

Tác giả: Tinh Liễu