• Số truyện

    4
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Sống đến già, viết đến lão ~ Dù là tóc trắng xoá, ta y nguyên sẽ cầm thật chặt bút trong tay của ta ~ Tấn Giang tác giả

Tác giả: Lý Tức Ẩn