• Số truyện

  1
 • Số chương

  N/A
 • Thành tích

  N/A

Tác giả: Phạm Thuyết

 • Võ Hiệp Chi Phụ

  Phạm Thuyết|Đô Thị|Đã hoàn thành|759 chương

  Bắc phiêu văn nghệ hỗn tử Đặng Tranh trùng sinh , lại phát hiện thân ở địa cầu tương tự song song thế giới, trong đầu mang theo search engine không nói, bản thân vẫn...

  Cập nhật: 2017-12-06 21:03:00