• Số truyện

    3
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Tác giả lv 4 của Khởi Điểm. Hiện đang cư trú tại Cát Lâm. Một trong những tiểu thuyết gia thành công nhất ở thể loại Nhị thứ nguyên (Đồng nhân). Điểm đặc biệt trong tiểu thuyết của KTTS là nhân vật chính của tất cả các truyện đều cùng một tên.

Tác giả: Khai Tâm Tiểu Soái