• Số truyện

    4
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Người Thái An, Sơn Đông. Tác giả lv5 của Khởi Điểm (Qidian). Là người khai sáng ra thể loại lịch sử triệu hoán tướng trong văn học mạng.

Tác giả: Thanh Đồng Kiếm Khách