• Số truyện

    8
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Được xem có tiềm lực thay thế Phát Tiêu Đích Oa Ngưu trở thành Đại Thần thể loại Võng Du.

Tác giả: Bất Thị Phù Vân