• Số truyện

    2
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Hiện đang sống ở Thành Đô, Tứ Xuyên. Tác giả lv4 của Khởi Điểm (Qidian).

Tác giả: Nhất Ngữ Phá Xuân Phong