• Số truyện

    3
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Người Thiên Tân. Nổi tiếng với những tác phẩm khó đọc và lạn vĩ.

Tác giả: Thiên Thành Tử