• Số truyện

    3
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Hiện đang cư trú ở Gia Hưng, Chiết Giang. Tác giả lv3 của Khởi Điểm (Qidian).

Tác giả: Trung Nhị Đích Khuẩn Cô