• Số truyện

    4
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Tác giả cấp 4 của Khởi Điểm (Qidian). Các tác phẩm đã viết: Võng Du Chi Trùng Sinh Pháp Thần, Đoạt Xá, Chiến Thần Lãnh Chúa, Sư Phụ Giá Đáo, Tòng Linh Khai Thủy Đích Nãi Ba Sinh Hoạt.

Tác giả: Mộc Ngưu Lưu Miêu