• Số truyện

    2
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Nhóm mây đọc văn bản học viện nhà văn nổi tiếng cao, phong cách tinh tế độc đáo, giỏi kết hợp yếu tố truyền thống chơi game và lãng mạn viết trẻ huyết của tuổi trẻ.

Tác giả: Chiến Thất Thiếu