• Số truyện

    11
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc, Khởi Điểm bạch kim tác gia. 02/2017: được độc giả bình chọn là 1 trong 12 chủ thần trong cuộc thi Võng Văn chi vương lần thứ 2. 11/2017: xướng tên trong hạng mục Gương mặt mới xuất sắc của giải văn học mạng Mao Thuẫn

Tác giả: Ái Tiềm Thủy đích Ô Tặc