• Số truyện

    3
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Duyệt văn tập đoàn đại thần tác giả, mạng lưới văn học nổi danh huyền huyễn tác giả, Nho đạo lưu tác phẩm khai sơn thủy tổ, huyền huyễn đại biểu tính tác giả.

Tác giả: Vĩnh Hằng Chi Hỏa