Trang chủ Lịch Sử Yên Vương Tảo Bắc

Yên Vương Tảo Bắc - 燕王扫北

Thiện Điền Phương Đang ra Lịch Sử

Yên vương Chu Lệ tại Chu Nguyên Chương tạ thế sau bị đuổi ra...

0 Yêu thích| 3366Lượt xem| 0 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Yên vương Chu Lệ tại Chu Nguyên Chương tạ thế sau bị đuổi ra Nam Kinh, trên danh nghĩa để Chu Lệ đi tảo bắc trên thực tế ở trên đường mai phục tầng tầng cùng trí hắn cùng tử địa, may mà bị bộ hạ bảo vệ xông ra trùng vây đến Yên Kinh. Chu Lệ xin thề muốn báo thù, đoạt lại nguyên bản thuộc về hắn ngôi vị hoàng đế...

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn