Trang chủ Quân Sự Y Quốc Vương Hầu

Y Quốc Vương Hầu - 医国王侯

Cố Bắc Lâu Đang ra Quân Sự

Sử sách huy hoàng, ta đột ngột thêm một bút, không là lưu lại...

0 Yêu thích| 5160Lượt xem| 0 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Sử sách huy hoàng, ta đột ngột thêm một bút, không là lưu lại tên họ, chỉ vì này Viêm Hán văn minh bắt nguồn từ xa xưa.

Một khi xuyên qua, Lưu Nhạc đã biến thành một cái tiểu vương gia, còn bên người mang theo mạnh mẽ thần bí hệ thống.

Trời giáng chức trách lớn tại tư, hắn đứng lên lịch sử xe ngựa, tiếp tục tay lái, thề muốn cho cuồn cuộn bánh xe ép ra một đạo cường hán chân lý!

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn