Trang chủ Võ Hiệp Xuyên Toa Tại Vũ Hiệp Thế Giới Đích Kiếm Khách

Xuyên Toa Tại Vũ Hiệp Thế Giới Đích Kiếm Khách

Hắc Ám Loli Đã hoàn thành Võ Hiệp

Ta từng tại Hoa Sơn cùng Ngũ Tuyệt cộng luận cao thấp, đã...

2 Yêu thích| 144932Lượt xem| 39 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Ta từng tại Hoa Sơn cùng Ngũ Tuyệt cộng luận cao thấp, đã từng tại Hắc Mộc Nhai lực chiến quần hùng.

Ta đã thấy Lục Tiểu Phụng Linh Tê Nhất Chỉ, cũng nhận thức qua Lý Thám Hoa phi đao.

Ta còn từng vào Triều Tiên khiêu chiến Phó Thải Lâm, đã từng cùng Tà Vương luận đạo diễn võ.

Bước chậm trên đường giang hồ, chí cao kiếm đạo, bọn họ có thuộc với kiếm đạo của bọn họ, này kiếm đạo của ta, đến tột cùng ở nơi nào?

Đây là một cái qua lại tại thế giới võ hiệp một người trong kiếm khách cả đời truyền kỳ cố sự.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn