Trang chủ Võ Hiệp Võ Lâm Đại Ác Nhân

Võ Lâm Đại Ác Nhân - 武林大恶人

Phiến Nhân Đang ra Võ Hiệp

Thế giới top 500 CEO hồn xuyên dị giới, trong chốn võ lâm thế...

10 Yêu thích| 28754Lượt xem| 59 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4

5

4đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Thế giới top 500 CEO hồn xuyên dị giới, trong chốn võ lâm thế gian đều là địch.

Khương Minh: Muốn làm liền làm vĩnh viễn sẽ không để chính đạo đánh chết đại ác nhân.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn