Trang chủ Kỳ Huyễn Vong Linh Pháp Sư Tại Mạt Thế

Vong Linh Pháp Sư Tại Mạt Thế - 亡灵法师在末世

Phù Tử Tác giả ngừng viết Kỳ Huyễn

Vong linh pháp sư, là có thể cùng vong linh giao lưu cũng điều...

11 Yêu thích| 28639Lượt xem| 70 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

5

2đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Vong linh pháp sư, là có thể cùng vong linh giao lưu cũng điều khiển tất cả người chết đại sư.

Dương thế bên trong, nơi nào người chết nhiều nhất?

Bãi tha ma? Cổ mộ quần?

Không, là tận thế! !

Đến hệ thống, tập phép thuật vong linh, xuyên toa ở hiện thế cùng tận thế, một tên lui tới với hai giới trong lúc đó vong linh pháp sư.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn