Trang chủ Kỳ Huyễn Siêu Thần Hồn Thuật Sư

Siêu Thần Hồn Thuật Sư - 超神魂术师

Ngu Dương Đã hoàn thành Kỳ Huyễn

Không hiểu thấu xuyên việt rồi, phản hệ thống trùng sinh, đi...

13 Yêu thích| 34661Lượt xem| 262 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4

5

4đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Không hiểu thấu xuyên việt rồi, phản hệ thống trùng sinh, đi đến Hồn sư con đường, kinh lịch ngũ thải ban lan, sóng mây quỷ quyệt thế giới, lưu lại danh chấn cổ kim truyền kỳ.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn