Trang chủ Đô Thị Vạn Giới Đào Bảo Thương

Vạn Giới Đào Bảo Thương - 万界淘宝商

Diệp Hận Thuỷ Đã hoàn thành Đô Thị

Tô Ninh mở ra cái có thể lấy liên thông tiểu thuyết điện ảnh...

32 Yêu thích| 53589Lượt xem| 744 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4.5

5

21đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Tô Ninh mở ra cái có thể lấy liên thông tiểu thuyết điện ảnh vị diện đào bảo vật điếm! Có thể tại vị diện khác đầu cơ hàng hóa, cũng có thể đem hiện thế đồ vật bán cho dị vị diện nhân vật!

Kết quả là, Tô Ninh ngưu bức!

Lôi Cổ Sơn, Tô Ninh chân thành đem thuốc mỡ đưa cho Vô Nhai Tử, "Cần gì đem mình khổ cực cả đời công lực cho người khác đây, báo thù rửa hận vẫn phải là chính mình đến, cho, chính phẩm Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao, cho ngươi phi diêm tẩu bích không phải là mộng!"

Lý Viên, Tô Ninh lời nói ý vị sâu xa, "Lý huynh, tiểu Hồng Cô Nương phong nhã hào hoa, ngươi này bệnh phổi có cảm giác hay không thân thể thật giống được đào rỗng? Đến, thế kỷ hai mươi mốt đặc hiệu thuốc, cho ngươi chữa trị bệnh phổi, lại chấn nam nhân hùng phong!"

Tuyệt Tình Cốc, Tô Ninh một mặt trầm trọng, "Dương đại hiệp, Long cô nương tạm thời rời đi, phải hay không móng tay đều không tiện cắt? Cho, hiện đại tay chân giả, cho ngươi một lần nữa trải nghiệm cân bằng hai bên cảm giác "

Cái gì? Đại ân đại đức làm sao báo đáp? Rất đơn giản

Tô Ninh sang sảng cười to, "Ngươi chỉ cần cho cái ngũ tinh khen ngợi là được rồi thân!"

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn