Trang chủ Đô Thị Ngã Chân Bất Thị Học Thần (Ta thật không phải học thần)

Ngã Chân Bất Thị Học Thần (Ta thật không phải học thần) - 我真不是学神

Tằng Kinh Ủng Hữu Đích Phương Hướng Cảm Đang ra Đô Thị

Tô Hằng trùng sinh thế giới song song, lại phát hiện đây là...

3 Yêu thích| 4964Lượt xem| 10 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

5

3đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Tô Hằng trùng sinh thế giới song song, lại phát hiện đây là Đại Minh 650 năm, Sùng Trinh Đại Đế là nhân loại vị thứ nhất tai biến cảnh cường giả, một mình độ tinh vũ, một tay diệt tinh cầu, vô số cao trung đại học, dạy bảo chính là nhân thể tu luyện tiến hóa học thuyết, tinh anh sinh viên phi thiên độn địa phiên vân vải mưa.

"Đinh, siêu cấp học thần hệ thống chính thức mở ra, ..."

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn