Trang chủ Đô Thị Phù Bảo

Phù Bảo - 符宝

Đã Từng Nắm Giữ Phương Hướng Cảm Đã hoàn thành Đô Thị

Tùy thân mang theo hơn mười năm một tờ thần kỳ giấy vàng ,...

0 Yêu thích| 215469Lượt xem| 147 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Tùy thân mang theo hơn mười năm một tờ thần kỳ giấy vàng , lại có thể tự đi diễn sanh phù lục , mịch văn phù có thể nhìn thấu , kim cương phù nhưng cường hóa vạn vật , nước chảy phù nhưng túi trị bách bệnh , nặng lôi phù có thể thu nạp thiên lôi , chuyên trị thích ai sét đánh đích …… nhìn phù cao thủ chơi chuyển đô thị chơi đồ cổ giới , uy danh thước khởi

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn