Thông tin truyện

Tùy Mạt Chi Quần Anh Trục Lộc

Thể loại:

Lịch Sử

Trạng thái:

Đang ra

Lượt xem:

1903

Tùy Mạt Chi Quần Anh Trục Lộc

隋末之群英逐鹿

 

Chưa có đánh giá nào cho truyện này

Đại nghiệp mười hai năm, Lý Mật hùng cứ Trung Nguyên, Đậu Kiến Đức hùng bá Hà Bắc, Lý Uyên chiếm giữ quá vùng quê tâm bừng bừng, đại Tùy vương triều đã là thủng trăm ngàn lỗ, diệt tựa hồ đã là tất nhiên! Nhiên mà ngay tại lúc này, thân là Tùy Dạng Đế Dương Quảng con trai Triệu vương Dương Cảo đứng dậy, tay cầm siêu cấp vũ tướng hệ thống, chiến Lý Mật, diệt Lý Uyên, chỉnh đốn lại Đại Tùy giang sơn, hỏi thời loạn lạc quần hùng ai dám cùng ta tranh đấu?

Các chương mới nhất

 (Cập nhật: 01/12/2017 14:22)

Bình luận truyện

Truyện đang hot

Đánh giá truyện

 
Trở lên đầu trang